Coșul este gol!

Garantia produselor

Condiții de garanție & post-garanție: se asigură pe baza certificatului de garanție în original, în conformitate cu prevederile O.G. 21/92 și legea 449/2003 aflate în vigoare și cu procedurile și condițiile specificate pe acest certificat.

Preluarea produsului se face în ambalajul, cu documentația tehnică și toate accesoriile cu care produsul a fost achiziționat. Indiferent de componenta defectă a produsului, cumpărătorul predă în garanție ansamblul specificat în certificatul de garanție. Lipsa unui document, ambalaj  sau accesoriu atrage imposibilitatea noastră de a prelua produsul in garanție.

Garanția se refera la schimbarea sau repararea gratuită a defectelor hardware. În cazul în care situația întâlnita este una software, va putem oferi suport tehnic.

Oferim asistență pentru orice situație software, indiferent de unde a fost achiziționat produsul. Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactați.

Precizări: Garanția se acordă la sediul firmei Time 4 Deals SRL din Sibiu Str. Iezer Nr. 9 Ap.4. Taxele de transport al produselor se achită de către client.

Procedura garanție achiziție on-line www.time4deals.ro: după autentificare se accesează rubrica 'Returnează ' din subsolul paginii, unde se completează formularul solicitare retur. Pentru fiecare produs completați câte un formular. În urma completării, veți primi prin SMS sau email numărul de ordine a cererii dumneavoastră. În acest moment puteți trimite produsul către noi. Puteți urmări on-line statusul garanției dumneavoastră.

Garanția produsului se anulează dacă: îndepărtați eticheta cu numărul de serie al produsului, faceți modificări asupra produsului, forțați depășirea parametrilor produselor, faceți modificări hardware asupra sistemului sau înlăturați sigiliul aplicat de firmă. Orice modificare hardware se efectuează de către personalul calificat al Time 4 Deals.

Garanția nu se acordă pentru următoarele situații: pentru produsele consumabile și produsele care, în opinia specialiștilor noștri motivata în scris, s-au defectat datorita instalării improprii, manipulării necorespunzătoare, defecte provocate în urma utilizării improprii, accidentelor de transport (fiind responsabilitatea totala a transportatorului), folosirii neconforme sau ca urmare a unor șocuri electrice suferite. Nu se acorda garanție pentru defecte, imperfecțiuni fizice și defecte provocate de factori externi. Nu se acorda garanție pentru niciun produs ce prezintă corpuri străine, bucăți de mediu de scriere sparte în interiorul aparatului, contacte lipsă sau urme de arsuri. De asemenea se va refuza recepția în vederea asigurării garanției pentru acele produse care nu au etichetele sau sigiliile de garanție intacte și produse la care seriile nu corespund cu cele de pe certificatul de garanție.

Datorita procesului de fabricație a ecranelor LCD/TFT, nu se poate garanta funcționarea tuturor pixelilor. Un număr de 3 pixeli albi, 3 negri sau un total de 5 pixeli nefuncționali este considerat a se situa în parametrii normali de funcționare.

Sfaturi Baterie Laptop: pentru a prelungi durata de viată a bateriei, ea trebuie resetată înainte  de a folosi produsul. Resetarea se efectuează încărcând bateria 12 ore cu laptopul închis. Apoi laptopul se deconectează de la încărcare și se utilizează pe baterie pană la descărcarea completă. Ciclul se reia de 3 ori (resetarea poate să necesite și mai mult de 3 cicluri), nerespectarea acestor indicații va scurta viața bateriei. Acest ciclu este bine sa fie repetat o data la 3 luni.

Observații: Firma noastră nu își asuma nicio răspundere privind pierderile de informație soft ce ar putea surveni ca urmare a unor defecțiuni, ci doar obligația de a remedia defecțiunile. În caz de defecțiune a aparatului, firma SC Time 4 Deals SRL nu va putea fi vreodată făcută răspunzătoare pentru pierderea de timp sau daune morale, nici pentru orice prejudicii ca și consecință a acestor pierderi, singura noastră obligație fiind aceea de a repara sau înlocui echipamentul aflat în garanție. Prin urmare, insistăm asupra necesitații salvării prealabile a tuturor datelor pasibile a fi pierdute, orice reclamații ulterioare considerând-se a fi nefondate. Departamentul tehnic va soluționa orice problema de service in garanție în termen rezonabil. Acest termen se roate prelungi pana la 30 de zile daca intervin cauze ce nu țin de activitatea firmei. În situația în care se depășește termenul de 30 zile pentru soluționarea produselor în garanție, cumpărătorului i se va înlocui produsul (la valoarea actualizată) cu un alt produs din aceeași categorie.

Recepția produselor: Recepția produselor se face de către Cumpărător, acesta având obligația de a reclama deficiențele calitative sau cantitative în 48 de ore de la recepție, reclamațiile ulterioare fiind considerate nefondate.  În cazul expedierii produselor prin terți (coletărie rapidă și orice alte mijloace de transport), Cumpărătorul va asista la recepția produselor, fapt acceptat prin semnarea de către acesta a documentului de livrare (AWB sau factură). După acceptarea mărfii de către Cumpărător, acesta nu va putea adresa Vânzătorului nicio sesizare referitoare la calitatea și cantitatea produselor după ce acestea ajung la destinație prin intermediul terților. În cazul în care Cumpărătorul nu trimite un delegat, curierul rapid (transportatorul) este indicat ca și delegat. Orice neregula semnalata cu prilejul expedierii va fi îndreptata către agentul de transport.

Declarație de conformitate: Time 4 Deals SRL în calitate de Vânzător, conform declarației de conformitate primită de la furnizor, certifica faptul că produsele sunt testate bucată cu bucată conform normelor europene, asigurând și declarând pe proprie răspundere, conform prevederilor Art.5 din HG nr.1022/2002 privind regimul produselor, că aceste produse la care se referă prezenta declarație nu pun in pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului și sunt în conformitate cu CE 45014, SR EN 60065 privind electromagnetismul și electrosecuritatea, cu SR EN 50014 și SREN 550103, precum și cu standardele: SR EN 60950 +A1 :1996, SR EN 60950 +A1:1996/A2:1997,SR EN +A1 :1996/A3:1997, STAS12318/1-85, STAS 6535-83, STAS  6692-83, SR EN 60068-  2-1, SR CEI 60038+A1/C1/1997 /C1/1998,  EN 55022/A1, EN61000-2-1/ A14 :2000, EN 61000-3-3/Al : 2001, EN 55024: 2000, EN 60950: 2000. Produsul conform HG 457 /2003 și HG497/2003 poate fi comercializat având marcajul CE aplicat de producător.

Instrucțiuni  de  utilizare: Produsele livrate au în componența subansamble electronice și mecanice care necesită respectarea cu strictețe a condițiilor tehnice generale de instalare și utilizare : tensiunea de alimentare: 220V+10-15%, obligatoriu prize cu împământare, tensiunea măsurata intre carcasa echipamentului și nulul prizei de alimentare (cu aparatul pornit) sa nu depășească 1V, frecventa rețelei: 50Hz+/-2%, temperatura: 10-35 grec, umiditate: 65% fără condensare, presiunea atmosferica: 84-107kPa, sediu lipsit de praf, agenți corozivi și vibrații, conectarea între ele a echipamentelor este permisă doar când acestea sunt deconectate de la rețeaua de alimentare.

Informații pentru siguranța dumneavoastră: Urmați toate atenționările și instrucțiunile care apar pe ecranul monitorului. Nu folosiți cabluri care nu sunt recomandate de producătorul calculatorului/monitorului. Nu expuneți calculatorul /monitorul la umiditate, lumina soarelui etc. Nu plasați calculatorul/monitorul în apropierea  radiatoarelor sau a altor echipamente generatoare de căldura. Nu plasați calculatorul/monitorul pe suprafețe instabile. Calculatorul/monitorul poate cădea și provoca accidentarea grava a persoanelor din apropiere. Nu blocați și nu acoperiți suprafața de ventilație cu niciun fel de material. Această suprafață deschisă a carcasei oferă necesarul de circulație a aerului pentru disiparea căldurii. Unitatea trebuie sa beneficieze, în permanență, de o ventilație adecvată. Nu introduceți obiecte în carcasa calculatorului/monitorului, deoarece puteți atinge fire cu un voltaj periculos și vă puteți electrocuta. Nu supraîncărcați priza la care este conectat calculatorul/monitorul, deoarece pot rezulta incendii sau șocuri electrice. Nu încercați sa reparați dumneavoastră calculatorul/monitorul, deoarece deschiderea carcasei va poate expune la voltaje periculoase. Daca nu folosiți calculatorul/monitorul pentru un timp mai îndelungat, decuplați-l de la sursa de curent. Decuplați calculatorul/monitorul de la sursa de curent atunci când: 

a. Cablul de alimentare este ars sau prezintă avarii.

b. Dacă a fost vărsat lichid pe calculator/monitor.

c. Calculatorul/monitorul a căzut jos sau carcasa prezintă avarii.

Instalați calculatorul/monitorul după aproximativ o jumătate de ora după ce l-ați adus de la magazin. Eventualele diferențe de temperatura produc condens și există pericolul unor scurtcircuite. Curățați ecranul monitorului cu o cârpa moale. Daca folosiți o soluție de curățat geamuri, nu folosiți nici un lichid care sa cantina soluție anti-statică sau un aditiv similar care poate zgâria suprafața ecranului. Recomandare : folosiți produsele speciale pentru curățarea ecranului. Poziționați calculatorul/monitorul la o distanta suficient de mare încât să puteți lucra lejer.

Prezentul certificat se completează cu prevederile HG 394/1995. Tot ceea ce este precizat în cuprinsul certificatului de garanție se considera acceptat de parți prin acceptarea Termenilor si Condițiilor de pe www.time4deals.ro .

Vă rugăm să solicitați personalului nostru toate informațiile și lămuririle care v-ar putea fi utile în derularea unei colaborări profitabile pentru ambele părți.

Extindere garanție: Clientul poate alege la achiziția unui calculator, monitor sau laptop cu garanție de 3, 6 sau 12 luni, extinderea perioadei de garanție cu încă 12 luni respectiv 24 luni. Aceasta opțiune va apărea pe factura fiscală și va decurge din momentul încheierii perioadei de garanție din certificatul de garanție. În perioada de garanție extinsă clientul beneficiază de aceleași condiții oferite ca și în perioada de garanție.

Sunt de acord cu toate prevederile facturii fiscale și certificatului de garanție.

Am luat la cunoștința de informațiile prezentate de către Time 4 Deals Srl și consider ca sunt informat complet și corect pentru a achiziționa produsul dorit.

Abonează-te la newsletter și stai conectat la ultimele promoții